Aj finančný poradca potrebuje svojho finančného poradcu. Takto hovorím o Mirusovi obchodníkom v mojom vlastnom tíme. Nesmierne si vážim čas a profesionalitu, s ktorou sa mi Mirus každý rok venuje pri kontrole financií našej rodiny. Mirus ďakujem nielen za finančné rady, ale aj za tie do života 🙂

Peter MacinskýFinančný poradca

Analýza mi pomohla sa zorientovať v akých segmentoch mám alokované investičné zdroje, doteraz som mal o tom iba “hrubú" predstavu. Na základe výsledku viem prispôsobiť realokáciu zdrojov v zmysle stratégie. Veľmi nápomocná bola aj analýza zadĺženosti (úvery) vs. majetok a takisto štruktúra nákladov (pravidelných mesiac/rok). Doteraz som pristupoval k investíciám pocitovo a štruktúru výdavkov som v podstate nepoznal, takže analýza ma v tom zorientovala.

Igor NagyTopmanažér

Ďakujem Mirusovi, ktorý mi svojou opakovanou analýzou otvoril oči v mojej doterajšej finančnej ne-gramotnosti. Až po jeho farebnom grafickom znázornení som pochopil, že môj doterajší dlhodobý finančný postup v biznise stál na hlinených nohách. Veľmi oceňujem jeho osobný trpezlivý a nezištný priateľský prístup pri objasňovaní mojej finančnej situácie. Ďakujem za individuálny finančný koučing a pomoc pri vypracovávaní vlastného finančného plánu pre splnenie si vlastných dlhodobých cieľov. Mirus je úžasný nielen ako kouč a človek, ale ako vynikajúci vzor pre zodpovedný a úspešný život.

Zdeno KuzmiakPodnikateľ

Žiť slobodne, nezávisle a plnohodnotne je snom mnohých z nás. A je potešujúce, že ak máte okolo seba múdrych a inšpiratívnych ľudí, sen sa môže stať skutočnosťou.Takže dnes viem, že Mirus a jeho symbol Figy (tej s tým schovaným palcom medzi prstami), mi pomohli pochopiť mnoho podstatných vecí a správne sa zorientovať pri manažovaní peňazí. A som presvedčený, že ak si zoberieme jeho nezištné rady k srdcu, ostane nám dostatok „grošov“ na naplnenie našich cieľov a nejaký ten zvyšný „groš“ pre ľudí, ktorí ho budú v danej chvíli potrebovať viac ako my.

Rasťo BelanskýHudobník

Analýza, ktorú Mirus vypracoval bola pre mňa prahovou, t.j. odrazovou informáciou o tom kde sa finančne nachádzam. Finančná gramotnosť, pokiaľ sa bavíme o tomto aspekte v živote jednotlivca, je jedným z najdôležitejších faktorov, ako dosiahnuť rozumnú mieru spokojnosti a stability. Ďalej na tejto a ďalších témach s Mirusom pracujeme.

Milan DolákStarosta obce

Stretnutie s Mirusom a jeho analýza osobných financií mi pravidelne kalibruje pohľad a upriamuje moju pozornosť správnym smerom. Človek sa nielen utvrdí, v akom stave sa jeho financie nachádzajú, ale hlavne sa začne viac sústrediť na ich riadenie a na podnikanie konkrétnych krokov, ktoré prinášajú finančné zdravie a finančný rast.

Valér PavlušZamestnanec