Spýtal som sa prednedávnom jedného môjho priateľa, myslím že ho môžem tak nazvať, aj keď sa dlho nepoznáme, že čo je jeho hlavnou činnosťou, čomu sa venuje najviac. Jeho odpoveď bola pre mňa tak trochu nečakaná, ale veľmi príjemná a znela takto:

"Najviac sa venujem tomu, ako byť človekom"!

 

Úplne s ním súhlasím. Byť človekom je v mojom ponímaní prijímať ľudí takých, akí sú a odovzdávať im zo seba to najlepšie. A tak v materiálnom svete ukazujem tým ľuďom, ktorí ma o to požiadajú, ako manažovať svoje peniaze, aby sa človek nestal otrokom súčasného konzumného systému. To je oblasť, o ktorej si mnoho ľudí myslí, že to ovláda a mňa to baví. 😉

 

Nebaví ma ale o sebe písať a tak radšej pre tých, ktorí sa zaujímajú o moju osobu viac, môžu si prečítať článok z časopisu Úspech spred pár rokov, kde je o mne informácií až-až. V tom čase som mal jedno motto, ktoré je na konci článku, v súčasnosti k nemu pribudlo aj druhé a to je:

"Nič nie je tak, ako si myslíme!"

Referencie

Aj finančný poradca potrebuje svojho finančného poradcu. Takto hovorím o Mirusovi obchodníkom v mojom vlastnom tíme. Nesmierne si vážim čas a profesionalitu, s ktorou sa mi Mirus každý rok venuje pri kontrole financií našej rodiny. Mirus ďakujem nielen za finančné rady, ale aj za tie do života 🙂

Peter MacinskýFinančný poradca

Analýza mi pomohla sa zorientovať v akých segmentoch mám alokované investičné zdroje , doteraz som mal o tom iba “hrubú" predstavu. Na základe výsledku viem prispôsobiť realokáciu zdrojov v zmysle stratégie. Veľmi nápomocná bola aj analýza zadĺženosti (úvery) vs. majetok a takisto štruktúra nákladov (pravidelných mesiac/rok). Doteraz som pristupoval k investíciám pocitovo a štruktúru výdavkov som v podstate nepoznal, takže analýza ma v tom zorientovala.

Igor NagyTopmanažér

Ďakujem Mirusovi, ktorý mi svojou opakovanou analýzou otvoril oči v mojej doterajšej finančnej ne-gramotnosti. Až po jeho farebnom grafickom znázornení som pochopil, že môj doterajší dlhodobý finančný postup v biznise stál na hlinených nohách. Veľmi oceňujem jeho osobný trpezlivý a nezištný priateľský prístup pri objasňovaní mojej finančnej situácie. Ďakujem za individuálny finančný koučing a pomoc pri vypracovávaní vlastného finančného plánu pre splnenie si vlastných dlhodobých cieľov. Mirus je úžasný nielen ako kouč a človek, ale ako vinikajúci vzor pre zodpovedný a úspešný život

Zdeno KuzmiakPodnikateľ

Žiť slobodne, nezávisle a plnohodnotne je snom mnohých z nás. A je potešujúce, že ak máte okolo seba múdrych a inšpiratívnych ľudí, sen sa môže stať skutočnosťou. Takže dnes viem, že Mirus a jeho symbol Figy ( tej s tým schovaným palcom medzi prstami), mi pomohli pochopiť mnoho podstatných vecí a správne sa zorientovať pri menežovaní peňazí. A som presvedčený, že ak si zoberieme jeho nezištné rady k srdcu, ostane nám dostatok „grošov“ na naplnenie našich cieľov a nejaký ten zvyšný „groš“ pre ľudí, ktorí ho budú v danej chvíli potrebovať viac ako my.

Rasťo BelanskýHudobník

Chcem sa poďakovať Mirusovi. Pred rokmi sme začali pravidelné stretnutia a pomáhajú mi dostať dobré zrkadlo na vlastnú peňaženku. Mirus inšpiruje k budovaniu finančného rastu.

Miroslav OrosLíder v sieťovom marketingu

Analýza, ktorú Mirus vypracoval bola pre mňa prahovou, t.j. odrazovou informáciou o tom kde sa finančne nachádzam. Finančná gramotnosť, pokiaľ sa bavíme o tomto aspekte v živote jednotlica, je jedným z najdôležitejších faktorov, ako dosiahnuť rozumnú mieru spokojnosti a stability. Ďalej na tejto a ďalších témach s Mirusom pracujeme.

Milan Dolákstarosta obce