Strom finančnej garancie

„Strom finančnej garancie“ je nástroj, ktorý ti nastavuje tvoje finančné zrkadlo. Obsahuje súbor kritérií, pomocou ktorých vieš zistiť, aký je v skutočnosti tvoj finančný stav, aby si mohol profesionálne pristúpiť k riešeniu svojej finančnej situácie. Či je pre teba táto situácia v súčasnosti uspokojivá, alebo nie, to nie je podstatné. Čo je podstatné, to je minimalizácia rizika a prevencia.

Toto však masy nerobia. Masy reagujú až na problémy, keď sa vyskytnú. Pri takomto návyku sa musia tie problémy zákonite vyskytovať a to nie len vo finančnej oblasti. O návykoch sa hovorí, že zlé návyky sa ľahko získavajú, ale ťažko sa s nimi žije, napriek tomu dobré návyky sa ťažko získavajú, ale ľahko sa s nimi žije!

Pravdepodobne to ani teba nebude zaujímať, tak ako to nezaujímalo mňa, keď som o tom prvýkrát počul. Myslel som si, že si viem manažovať svoje peniaze aj bez toho, aby som si dal urobiť takúto analýzu. Navyše ešte aj mne, človeku s ekonomickým vzdelaním bude niekto ukazovať niečo nové? Na to by som sa chcel pozrieť! Našťastie som to urobil, pozrel sa na to a dnes si neviem predstaviť fungovanie bez tohto nástroja.

„Strom finančnej garancie“ mi pomáha nie len pravidelne zisťovať, ako na tom skutočne som, ale aj merať, ktorým smerom a ako rýchlo sa posúvam. Je toho viacej, čo mi tento nástroj prináša, ale stačila by len jedna výhoda z mnohých a tá je, že mám pocit slobody, lebo mám svoje financie pod kontrolou.

Čo „Strom finančnej garancie“ obsahuje:

1. Aký si bohatý v čase. Dnes sa bohatstvo častejšie meria v čase, ako v peniazoch, aj keď v médiách sa ľuďom podsúvajú hlavne hodnoty v peniazoch.

2. Koľko míňaš na bývanie. Jeden z veľkých kameňov úrazu v súčasnosti. Ľudia platia príliš vysoké percento zo svojho čistého príjmu na bývanie.

3. Koľko platíš sebe. Toto je úplne zásadný nedostatok u prevažnej väčšiny ľudí! Vôbec, alebo len alibistickú čiastku platia sebe samým. Princípy nepoznajú zľutovanie.

4. Pracujú peniaze pre teba, alebo len ty pre peniaze. Neviem, či si si všimol, že žijeme v dobe, v ktorej keď neinvestuješ, tak riskuješ viac, ako keď investuješ.

5. Je tvoj príjem vyšší, ako výdaj? Mal by si poznať, koľko ti priemerne ostáva peňazí na konci mesiaca. Ak si nerobíš kontrolu nad svojimi výdajmi, zbytočne strácaš na týchto stránkach čas. Je to podobné, ako keby vo firme nebolo účtovníctvo a nebol by písomný prehľad nad nákladmi firmy. Je len otázka času, kedy by takáto firma skrachovala. Rodina je podľa mňa ešte dôležitejšia, ako firma!

6. Vecičky sú ten majetok, ktorý má pre teba hodnotu, zvyšuje komfort tvojho života, ale nevyrába ti ďalšie peniaze. Asi najväčšia pasca nie len strednej vrstvy je, že v týchto vecičkách má vysoký pomer celkového majetku k vyrábačom. Teda k majetku, ktorý peniaze vyrába. Samozrejme sa to v prevažnej miere deje kvôli rýchlej snahe užívania si komfortu, k obrovskej radosti rôznych finančných inštitúcií.

7. Platenie daní a odvodov. Je to jeden z kanálov, ktorým sa odčerpáva tvoja vytvorená hodnota, ktorú by si si ináč mal užiť ty. V skutočnosti si ju užíva niekto iný.

8. Návratnosť vyrábačov. Ak nevieš, ako sa v čase zhodnocuje tvoj majetok, nemeriaš to, tak to nemáš pod kontrolou. Si ľahkou korisťou či už pre finančné inštitúcie, alebo pre rôznych poradcov a sprostredkovateľov, ktorí ti ponúknu nejaký extra výhodný produkt. Najlepšie zrušením starého, z ktorého už ďalšia provízia nekuká.

„Strom finančnej garancie“ má práve týchto osem ukazovateľov tak, ako skupina Elán má osem svetadielov…

 

Mirus