Fikcia, alebo reálna investícia?

Ak veríš nehnuteľnostiam ako bezpečnej investícii, vyber si nejakú podľa vlastných predstáv. Kúp si z nej len takú časť, na akú máš podľa svojich možností. Môžeš prikupovať podľa toho, ako sa tvoja finančná situácia bude meniť. Keď potrebuješ hotovosť, predáš nevyhnutnú časť svojho podielu – zvyšok sa ti zhodnocuje v nehnuteľnosti. Ako sa ti to pozdáva?


Nehnuteľnosti ako bezpečná trieda aktív.

Myslím, že nebudem ďaleko od pravdy ak poviem, že väčšina ľudí považuje nehnuteľnosti za bezpečný prístav pre svoje finančné prostriedky. S týmto tvrdením sa dá súhlasiť. Nemalo by sa to ale týkať vlastného bývania. Vlastné bývanie nie je vyrábač peňazí, ale požierač. „Investovaním“ do vlastného bývania si len zvyšujeme životný štandard.

Netreba zabúdať na to, že nehnuteľnosti majú, ako všetky investičné nástroje, aj svoje „proti“.
Sú to napríklad problém s likviditou, možnosť vyššieho zdanenia vládnou garnitúrou, vysoká absolútna cena atď. Práve vysoká cena je dôvodom pre väčšinu bežných ľudí, že sa k nehnuteľnosti, ako k investičnému nástroju celý život nedopracujú. Čo, ak by sa ale našlo aj na tento problém riešenie?

Výber je na tebe.

Nájdeš si napríklad typ budovy, ktorý považuješ z investičného hľadiska za najvhodnejší. Predpokladajme, že si si vybral budovu, ktorá má hodnotu rovných 1 milión €. Schválne som vybral okrúhlu sumu, ľahšie sa nám budú vysvetľovať ďalšie operácie.

Spôsob investovania.

Možno, že máš už plné zuby rôznych „finančných poradcov“, ktorých hlavným cieľom je predať ti nejaký ten ich finančný produkt. Tu sa zrazu objaví spôsob, ako začať podľa svojich možností a s tým, čo si si sám vybral.  Môžeš začať aj s malou sumou ako je napríklad 50,- €, alebo ešte menšou. Dôležité je, že začneš a že máš svoje peniaze v niečom, čo nestráca hodnotu. Plus to máš ešte pod kontrolou s jasnými a jednoduchými podmienkami odkupu. Alebo môžeš napríklad začať so sumou 10 tisíc €. Tie investuješ do budovy, ktorú si si vybral. Takže máš hneď kúpené 1% budovy. Alebo sa rozhodneš pre pravidelnú mesačnú čiastku 100 €. Každý mesiac ti v takom prípade pribudne 1/100 percenta budovy. Môžeš aj kombinovať pravidelné vklady s nepravidelnými a časovo to meniť podľa svojich možností. Ak sa ti podaril nejaký obchod, alebo nejakým iným spôsobom máš zrazu veľkú hotovosť k dispozícii, môžeš kúpiť aj 100% podielov, čiže celú budovu.

Rast trhu s nehnuteľnosťami.

Tak, ako rastie trh, rastie aj hodnota budovy. Ak sa hodnota budovy zvýši o 10%, tak sa aj tvoja investícia zvýši o 10%. Keď si vložil jedno percento z hodnoty budovy – tých 10 tisíc €, tak po náraste o 10% si môžeš vybrať celé svoje 1%. To činí 11 tisíc €. Pre jednoduchosť pochopenia do toho nezahrňujem poplatky. Pri poklese trhu s nehnuteľnosťami to samozrejme funguje aj na druhú stranu – čiže strácame. Ak máme obavu z poklesu, vhodnejšie je rozložiť investíciu na pravidelné vklady, čím sa spriemerujú náklady a vieme zarobiť aj na poklese trhu. Tomuto sa nadáva „cost average effect“ a keď si o tom ešte nepočul, tak si to naštuduj! Na internete je o tom habadej informácií. „Finanční poradcovia“ tento princíp častokrát využívajú, aby zapôsobili na klienta. Ten keď to nepozná môže zostať užasnutý výsledkom a je ľahšie náchylný k nákupu niečoho, čo nepotrebuje.

Správa a poistenie.

Budova je samozrejme poistená a má aj správcu. Ten ju stráži a monitoruje, či je s ňou všetko v poriadku. Potrebné je povedať, že to robí maximálne profesionálne, pretože je v tej činnosti svetová špička.
Okrem správy sa robí aj audit budovy niekoľkokrát ročne. Každému podielnikovi sa podáva o audite aj písomná správa. Nezávislý audítor je ešte aj poistený voči pochybeniu, čo je ďalší benefit pre podielnika.

Likvidita.

Toto považujem naozaj za čerešničku na šľahačke. Podielnik môže zadať hocijakú čiastku zo svojho podielu na odpredaj. Druhý deň nato, ako  zadá na svojej platforme podielnik príkaz, má už peniaze na svojom bankovom účte. Ak má účet mimo Európu, tak 2-4 dni musí pridať podľa miesta a banky. Takže celá transakcia prebehne veľmi rýchlo, diskrétne, bez tretej osoby a hlavne bez poplatkov.
Môže si nastaviť aj trvalý príkaz, aby sa mu každý mesiac odpredával podiel napríklad za 500 € a jemu bude chodiť na bankový účet táto suma, aby si prilepšil povedzme na dôchodok. Bude sa to diať dovtedy, kým si príkaz nezruší, alebo kým sa jeho podiel nevyčerpá.

Prístup k svojmu majetku.

Každý podielnik má online zabezpečený prístup. Nepotrebuje sprostredkovateľa. Všetko si môže manažovať sám. Má tam prehľad o liste vlastníctva, o množstve podielov, aktuálnej hodnote na trhu, audity budovy počas celej histórie a aj grafické znázornenie svojho podielu. Ak má budova hodnotu 1 milióm €, tak tento podieľnik má v nej uloženú hodnotu 37.667,- €, pretože jeho aktuálny podiel je 3,7667%, ako je vidieť na obrázku.

Pre úplnú transparentnosť tam je aj zoznam všetkých podielnikov a v akom sú percentuálnom zastúpení. Samozrejme anonymne. Dôraz je kladený na diskrétnosť klientov. Bankový sektor o tom nemá informácie, pretože to nie je finančný produkt. Nie je to teda ani pod dohľadom NBS.  Nie je ani možné zobrať si hypotéku na získanie takéhoto podielu.

V tomto konkrétnom prípade je 12 podielnikov na celú nehnuteľnosť. Celých 100% budovy je rozdelených medzi týchto podielnikov. Kvôli diskrétnosti nie sú podiely označené menami, ale každý má svoje evidenčné číslo. Každý majiteľ vidí svoj stav zvýrazneným písmom. Má teda prehľad o celej budove a môže sa podľa toho zariadiť.

Nie sú zriedkavosťou ani stovky, alebo tisícky podielnikov v jednej budove. Počet závisí od kúpyschopnosti podielnikov a hodnoty nehnuteľnosti.

Ďalšie výhody.

• Tým, že si podielnici uchovávajú svoje hodnoty v nehnuteľnosti, dnešné enormné znehodnocovanie mien či už €, $, alebo ďalších, sa ich netýka a ich hodnota sa môže zvyšovať a nie klesať.
• Viacero podielov, či už vlastných, alebo u rôznych podielnikov sa dá hocikedy zlúčiť, alebo previesť na iného podielnika behom pár sekúnd a zadarmo.
• Na jednom účte môžeš mať vedený balkón v Zurichu, garáž v Londýne, alebo celé poschodie vo Frankfurte.
• Vieš prakticky zaplatiť pomocou svojej časti budovy hocijaký tovar, alebo službu kdekoľvek vo svete.
• Tvoja budova je oslobodená od dane z nehnuteľnosti.

Spomeniem aj nevýhodu takejto nehnuteľnosti, aby to nebolo celé jednofarebné.
Nemôžeš ju prenajímať ani nijako rozhodovať o ďalšej stratégii jej využitia.
Využívaš len jej podstatu na uchovanie a zhodnotenie svojho majetku. Čo ale nie je málo!

Tak, ako sa ti to pozdáva?

Na niektorých školeniach obchodníkov sa prízvukuje, že táto otázka je na záver obchodného stretnutia priamo zakázaná. Ja si ju ale môžem dovoliť, pretože ti týmto článkom akurát tak nasadzujem chrobáka do hlavy. Čo nie je spoplatnené. Malo by ťa to motivovať zamyslieť sa nad takouto možnosťou a rozšíriť investičný obzor. Ak sa mi to podarilo, tak sa neokúňaj dať mi o tom vedieť, hoci aj v komentároch! Mimochodom, ak aj nič neurobíš so svojim finančným zdravím, aj to je v poriadku, pokiaľ to tak cítiš. My všetci si musíme prechádzať „chybami„, aby sme sa niečo naučili a posunuli sa ďalej.

Tešme sa preto z toho, lebo z dlhodobého hľadiska ani nemôžeme urobiť zlý krok!