Keď rodinný rozpočet nie je potrebný

Nechce sa ti robiť rodinný rozpočet? Úplne ťa chápem a mám pre teba potešujúcu správu. Nemusíš!
Má to ale jeden háčik. Ak chceš vedieť aký, tu sa to dozvieš!

Firemný rozpočet vs rodinný rozpočet
Ak má niekto skúsenosti s vedením firmy a nemusí to byť ani veľká spoločnosť, určite mi dá za pravdu, že bez účtovníctva a ďalších doplnkových nástrojov, ktoré  ukazujú aktuálny stav financií, pohľadávok a záväzkov, majetku a hlavne toku peňazí, by bolo podnikanie maximálne riskantné. Účtovníctvo v podnikaní je, našťastie, povinnosťou, ale tvorba rozpočtu a strategické plánovanie nie je samozrejmosťou u mnohých spoločností. Niet divu, že deväť z desiatich novozaložených spoločností do piatich rokov končí svoju aktívnu činnosť (neoverená informácia), aj keď si vedú účtovníctvo.

 Myslíš si, že vedenie rodinných financií sa riadi inými pravidlami? Je namieste otázka, či je dôležitejšia firma alebo rodina? Skús si na to odpovedať sám.

Ak si ochotný niesť riziko z nemanažovania si svojich financií a prijať následky s pokojom Angličana, nie je potrebné si robiť rozpočet, ani mať prehľad o príjmoch a výdajoch.
Na druhej strane, ak chceš minimalizovať riziko finančných chorôb, do ktorých by sa dostala tvoja rodina, je potrebné mať financie pod kontrolou a teda niečo pre to aj urobiť.

Krátkodobé riešenie nemusí byť vždy to správne
Povedzme, že si sa dostal do zdravotných ťažkostí a pomôže ti len operácia u dvoch dostupných chirurgov. O jednom vieš, že ordinuje na prvom poschodí a má 40 % úspešnosť svojich zákrokov a o druhom to, že je o poschodie vyššie a má 90 % úspešnosť.

Asi nie je potrebné pýtať sa, ktorého by si si vybral. Tu sa rozhoduješ jednoznačne, však?
Napriek tomu sa skús teraz zastaviť a predstaviť si, že z nejakého dôvodu ideš na operáciu k tomu prvému, menej úspešnému. Aký máš pocit? Si spokojný?

Podľa stavu, aký dnes máme v osobných financiách, si väčšina volí prvú možnosť – ušetria čas a energiu tým, že nemusia šliapať dve poschodia, ale len jedno. Niektorí by sa možno vedeli vyhovoriť na to, že nevedeli o možnosti na druhom poschodí. Ty ale vieš o tej možnosti a výhovorka tu neobstojí. Paralelu medzi fyzickým a finančným zdravím si môžeš prečítať aj tu.

Tri kroky ku kontrole nad financiami
Ako teda začať, keď chcem mať kontrolu nad svojimi rodinnými financiami? Uvediem úplne najjednoduchší spôsob. Zvládne ho každý, kto dokáže sledovať výdaje svojej rodiny.

PRVÝ KROK je zistiť celkový čistý ročný príjem do rodiny. To nebude asi problém.
Z toho sa určí priemerný mesačný príjem. Povedzme, že ročný príjem je 24 000,-€. V priemere je to príjem 2 000,- €  mesačne.

DRUHÝ KROK je štruktúra výdajov. To sa tiež dá zvládnuť. Na začiatok postačí rozdelenie do štyroch kategórií. Tie kategórie môžu vyzerať napríklad takto: EURO

  1. Platba sebe … 200,-€
  2. Strava … 400,-€
  3. Bývanie … 600,-€
  4. Ostatné … 800,-€

Ak patríš do väčšiny, tak prvú kategóriu ani nepoužívaš a tak ti zostávajú len tri. To je síce veľký prešľap v manažovaní peňazí, ale teraz to nie je až také dôležité. Sústreď sa hlavne na to, aby si začal. Podrobnejšie rozdelenie si môžeš pripraviť podľa článku Dôležité body pri vedení financií.

V TREŤOM KROKU je potrebné zaznamenávať si všetky výdaje, ktoré sa z rodinného mešca uhradia. Toto je už náročnejšia úloha a je potrebné zdvihnúť zadok a sadnúť si na to.
Skontroluj si výdaje každý mesiac, či si náhodou neprekročil mesačný príjem. Ak to nerobíš, tak si nájdi spôsob, ako s tým začať!

Môže sa stať, že rozpočet prekročíš, aj mne sa to zopárkrát do roka stane. Potom je potrebné zistiť v ktorej kategórii sa to stalo a prečo. Prijať stanovisko a nájsť spôsob kompenzácie.

Rozpočet na nadchádzajúci rok si už budeš môcť pripraviť presnejší, lebo už budeš mať nejaké skúsenosti. Môžeš si ho pripraviť vhodnejší čo do množstva kategórií, ale aj čo do presnosti objemu v daných kategóriách.
Podstatné je, mať to stále pod kontrolou a manažovať všetky výkyvy z normálu.

Teória je jedno, s praxou sa dá pomôcť
Nepredpokladám, že túto schému by teoreticky niekto nepochopil. Ak predsa len niekto potrebuje dovysvetliť, pokojne sa mi ozvi, vysvetlím aj cez email. Takže v pochopení nevidím problém, ale v realizácii áno. Ľudia to nerobia nie preto, že by tomu nerozumeli, ale preto, že tomu neprikladajú patričnú dôležitosť. Sám som bol taký, takže to poznám! Preto ani nikoho za jeho postoj k spravovaniu peňazí neodsudzujem.

Chcem len poukázať na to, že ak si neprajem, aby ma peniaze ovládali, musím rozumieť ako fungujú a sám ich ovládať, alebo ísť úplne duchovnou cestou, čo už je ale mimo tohto článku.

Začať sa dá iba teraz teraz
Ak by sme to zhrnuli, tak úplne postačí stanoviť si čiastku, koľko je možné mesačne minúť a porovnávať ju so skutočnými výdajmi. Potom to mesačne vyhodnocovať a prijať za to zodpovednosť.

Na začiatok to úplne postačí a ak sa do toho pustíš, urobíš zásadný krok pre vytvorenie finančného zdravia svojej rodiny.

 

Číha tu však na teba jedna nenápadná pasca. Ak to nezačneš robiť teraz, tak to nezačneš vôbec. Čím si inteligentnejší, tým si to logickejšie zdôvodníš, prečo to nerobiť. Nemôžeš to urobiť ani zajtra, ani o týždeň, alebo o rok. Padneš do odkladania dôležitých vecí na neskôr a vieš sám, ako to končí.

Tešme sa teda v kruhu rodiny, že žijeme v úžasnom svete s nekonečnými možnosťami na sebarealizáciu a mali by sme sa radovať zo života aj v tomto materiálnom svete, k čomu by nám mali pomôcť aj vedomosti, ako narábať s peniazmi.

Poďme v tom byť príkladom pre naše deti a okolie!