Chyby pri vedení financií

Vedenie vlastných peňazí je pre mnohých ešte stále tabu, hoci je nad slnko jasné, že bez zavedenia znalostí v tejto oblasti do praxe je človek vystavený enormnému finančnému riziku. Nebudem už opakovať, prečo je manažovanie vlastných peňazí také dôležité, písal som o tom už v článku Manažovanie peňazí. Spomeniem len najčastejšie sa vyskytujúce chyby.

Absencia plánu!

Ak nemáš plán, tak si súčasťou plánu niekoho iného. Je to fakt, ktorý nebýva vždy prijatý s radosťou. Je však pohodlné mať tento postoj, až do chvíle, keď je potrebné zaň zaplatiť. Tento postoj stojí ľudí nie len peniaze, ale aj čas, energiu a nervy! Prečo nie je plán, veľmi úzko súvisí aj s chýbajúcimi cieľmi, o ktorých som písal v článku Prečo si ľudia nedávajú ciele.
Nemusíš sa obávať zlého pocitu, že plán nesplníš. Úlohou plánu nie je splnenie ho za každú cenu. Bolo nespočetné množstvo horolezeckých výprav, ktoré si naplánovali cestu na vrchol a z rôznych dôvodov nakoniec menili pôvodný plán. Tak to v živote chodí a je to úplne normálne. Čo ale nie je normálne, je nemať plán a očakávať aspoň taký výsledok, ako dosiahol ten, čo realizoval daný plán!

Zámena použitia logiky a emócie!

Logiku používame vo vzťahu k ľuďom a emócie vnášame do peňazí! Pritom by to malo byť presne naopak. Zastav sa teraz na chvíľu a zamysli sa nad tým. Postačí byť len k sebe maximálne úprimný. Odosobni sa od peňazí a nebuď ich otrokom. Sústreď sa na činnosť, ktorá vytvára pridanú hodnotu pre ľudí a nie na peniaze. Tie sú až výsledkom tvojej činnosti. Ak poskytneš dostatočnému množstvu ľudí hodnotu, za ktorú budú ochotní zaplatiť, nie je možné, aby to nebolo ohodnotené aj finančne. Prvoradá ale musí byť vytvorená hodnota.

Chýba nástroj na analýzu aktuálneho stavu!

Ak sa chcem niekam dostať, mám mapu a poznám aj cieľ, ešte stále mi niečo dôležité chýba. Musím vedieť aj to, kde sa nachádzam práve teraz.
Znie to ako samozrejmé, ale v praxi to tak nie je. Ľudia v prevažnej väčšine nevedia, ako na tom finančne sú. Dokonca niektorí ani nechcú vedieť, lebo sa obávajú pravdy. Znie to možno pre niekoho absurdne, ale realita je taká. Z vlastnej skúsenosti viem, že to nie sú len ľudia s nízkymi príjmami.
K dobrej analýze nestačí zistiť len príjmy a výdaje, ale aj niekoľko ďalších parametrov zavesených na strome finančnej garancie, ktorý je na domovskej stránke tohto portálu.

Chýba rozdelenie portfólia!

Povráva sa, že už starí židia si delili svoj majetok na tri časti: nehnuteľnosti, zlato a likvidné aktíva, ako sú finančné produkty a samotné peniaze. Dnes je dôležité poznať aj to, že existujú prevažne „Zlé peniaze“, čo je zhodou okolností aj názov novej knihy Juraja Karpiša, ktorá v týchto dňoch uzrie svetlo sveta a objaví sa na pultoch aj pre nás. Píše v nej okrem iného aj prečo práve „zlé“ peniaze, ale aj to, čo bude s tvojimi úsporami. Vrele odporúčam!
Minimalizáciou rizika môže byť aj rozdelenie majetku sčasti vo vlasti a sčasti v zahraničí. Veľké možnosti diverzifikácie, teda rozdelenia majetku poskytujú finančné produkty. Platí jedna zásada, nemal by si strkať peniaze do niečoho, čomu celkom nerozumieš s výnimkou, že tomu chceš porozumieť a sám si určíš, aké „školné“ si za to ochotný zaplatiť.
Ešte sa odporúča aj rozdeliť si portfólio podľa horizontu použitia na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé. Tu je potrebné počítať ale s tým, že to čo bolo napríklad vhodné ako dlhodobý produkt pred desiatimi rokmi, dnes už môže byť taký produkt veľmi rizikový, v závislosti od vývoja situácie na trhu.
Jedna z úloh portfólia je aj pri potrebe likvidity mať možnosť si vybrať z takého vyrábača, ktoré mi práve nevyrába stratu. Ak mám totiž len jeden vyrábač a ten je práve v strate a ja potrebujem práve na niečo hotovosť, tak strácam. Toto je najčastejší prípad z praxe. Smutné je, že sa to nestáva len jedenkrát za život, ale u mnohých ľudí v priebehu celého ich života.

Verím, že u teba sa to už nestáva a že si sa poučil či už na svojich, alebo na cudzích chybách!
Užívaj si krásnu jeseň a teš sa z nej spolu so mnou!